conky + xfce4

Un petit tip per permetre que Conky funcioni a xfce4. Sovint no s’inicia conky per que xfce4 triga una mica a iniciar-se. La idea és dir-li a conky a cada inici de sessió “inicia’t per defecte i espera’t a iniciar-te uns segons, per donar-li temps a xfce4 que sigui com sigui s’iniciï abans”.

1.- Evidentment instal·lem  conky.

#aptitude install conky

2.- Configurem conky. Ens baixem un script de conky i el desem com a .conkyrc a la nostra home. Jo faig servir aquest.

3.- Via qualsevol editor de textos creem un petit guió que retardi uns segons l’inici de conky. Exemple:

#!/bin/bash
sleep 15 && /usr/bin/conky &

La primera línia el què fa és marcar que estem davant d’un script bash.

Per dir-li que s’esperi 15 segons farem servir sleep 15.

Per dir-li que s’iniciï conky farem servir /usr/bin/conky &

4.- Ara ho desem per exemple com a conky.sh i li donem permisos d’execució.

$chmod +x conky.sh

5.- Anem al nostre menú d’aplicacions -> ajustaments -> sessió i engegada. I li diguem que afegeixi un nou programa per defecte. Jo li vaig posar conky al programa i la ruta a on jo tinc l’script (/home/xavi/scripts/conky.sh).

6.- Et voilà :)

nomCategoria: