Curs administració de sistemes GNU/Linux. Sessió última :)

Bé, finalment és divendres. EL divendres :)

Avui m'agradaria que la classe tingués 4 parts molt determinades.

* La primera seria un poc com de contextualització del tema. Hem fet un curs d'administració de sistemes GNU/Linux. I ara què? Bé. Doncs d'una banda veurem com saber més de:

– oferta formativa reglada. Estudis de formació professional. Diferents nivells. Presencials i a distància. Avantatges i inconvenients de cadascun d'ells.

– oferta formativa no reglada. Cursos de formació professional. Cercador de cursos del web del SOC.

– certificacions GNU/Linux. Avantatges i inconvenients. Són realment necessàries?

* En segon lloc: aprenentatge informal de GNU/Linux. Repàs de webs més importants on trobar informació per a mantenir-se al dia.

* En tercer lloc: precs i preguntes sobre el temari donat durant el curs (i sobre allò que no haguem pogut donar). Ara igual no és el moment de preguntar sobre tal i pascual, però si qüestions tipus més generals.

* En quart lloc: muntarem finalment de manera ja que us serà avorrida un wordpress sobre targz.net (veurem el procés) i anirem creant usuaris i passwords per a poder seguir amb l'aprenentatge del curs, al nostre aire, i amb tranquil·litat.

CategoriaCursos: