El meu núvol s'anirà construïnt

...durant l'any 2015, sense presses.